Donacions

Llars de l’Amistat Cheshire gestiona vuit centres a Catalunya on es proporciona la cura i les ajudes necessàries a persones amb discapacitat física. La seva activitat principal està finançada pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Altrament, les donacions desinteressades ens poden ajudar a realitzar activitats complementàries pels nostres residents, com la teràpia amb gossos, festes, o la compra de nou equipament.

Pots fer aportacions econòmiques al compte número:

“La Caixa”: ES86 2100 0555 34 0201381965

Aquestes aportacions econòmiques tenen beneficis fiscals en la declaració de la renda de les persones físiques i en l’impost de societat de les persones jurídiques.

Entitats i empreses

Cada vegada amb més freqüència les empreses incorporen la responsabilitat social com a part de la seva filosofia d’actuació. És la implicació de l’empresa amb la comunitat, ajudant amb la seva aportació a la resolució de problemes que interessen la ciutadania.

La Fundació Llars de l’Amistat Cheshire ofereix a aquestes empreses la possibilitat de col·laborar en els projectes de millora dels serveis de la Fundació.

Les empreses podeu col·laborar amb la Fundació en el finançament de projectes en les Llars, tant  amb aportacions de productes i serveis com amb donacions econòmiques.

Podeu fer aportacions econòmiques, al compte número.:

“La Caixa”: ES78 2100 0555 33 0200903463

Si desitges més informació, contacta amb: fundacio@llarsamistat.org

Voluntariat

El voluntari es converteix en el punt d’unió dels nostres usuaris amb la societat.

Moltes de les tasques diàries fora dels centres difícilment es podrien dur a terme sense l’ajuda dels voluntaris. Persones que, d’una manera altruista, dediquen part del seu temps a ajudar els altres.

Sota les instruccions dels directors, els voluntaris fan companyia als residents, els acompanyen en les seves sortides particulars i participen en activitats lúdiques col·lectives. Actualment col·laboren amb la Fundació un nombre de voluntaris no inferior als 200.
Els voluntaris compten amb una assegurança en el desenvolupament de les seves tasques.

Si vols més informació, truca al telèfon 93 451 46 19 o escriu al correu fundacio@llarsamistat.org

Com pots col·laborar?

Segons la teva professió, aptituds, temps lliure, edat i, sobretot, amb una actitud generosa envers les persones amb mancances. En definitiva, d’una manera o altra tothom pot col·laborar.

Què puc fer?

Algunes de les teves  tasques poden ser l’acompanyament per passejar, anar de compres o al cinema i, en moltes ocasions, convertir-te en amic de referència del resident.

En tot cas segons la teva professió, aptituds, temps lliure i edat, si tens la voluntat de col·laborar , segur que podrem trobar una activitat adient. Tothom pot ajudar.