Treball amb ètica

La Fundació disposa d’un ERE (Espai de Reflexió Ètica), que és un espai de caràcter consultiu, interdisciplinari i plural, i té la finalitat de ser un espai per a l’anàlisi, la formació i l’assessorament sobre qüestions ètiques que es produeixen en la pràctica diària. Aquest ERE està al servei de tota la comunitat que forma part de l’entitat (residents/persones ateses, familiars, treballadors, voluntaris i membres del Patronat).

 

Entre els seus objectius estan el revisar les directrius de l’entitat des d’una perspectiva ètica i/o crear-ne de noves per a la millora assistencial. Així mateix, pretén millorar la qualitat de l’atenció a les persones que resideixen o són usuàries de serveis en les diferents Llars de què disposa la Fundació, mitjançant la promoció dels valors ètics i les bones actituds en la seva cura.