Amb l’Ariadna, l’Educadora Social de la Llar, periòdicament es van celebrant “Dies Internacionals”. En el que portem d’any s’ha treballat el DIA DE LES ABRAÇADES, el DIA DE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL, el DIA DEL CÀNCER, el DIA DE L’AMOR, el DIA DE LA JUSTÍCIA SOCIAL i el DIA DE LA DONA (d’aquest darrer ja n’hem parlat en una altra publicació anterior).

En cada una d’aquestes sessions s’han fet activitats, s’ha reflexionat i s’han treballat valors i conscienciació social.