El dia 6 de gener van vindré els Reis Mags a la Llar Joan Trias i van portar regals de «Los Reyes Majos» per tots els residents.

Tothom va estar molt content!!!