El dia 6 de gener van vindré els Reis Mags a la Llar Joan Trias i van portar regals de “Los Reyes Majos” per tots els residents.

Tothom va estar molt content!!!