Les residències són centres que anomenem ‘llars’ per fer èmfasis en l’esperit de la Fundació: que els residents sentin que és la seva ‘casa’. Són centres amb servei d’atenció integral 24h, on oferim als nostres residents tota l’atenció necessària per tal que puguin viure amb la màxima independència en un entorn confortable.

Els nostres objectius

Donar qualitat de vida a les persones: oferint-los un espai adaptat a les necessitats de les persones amb discapacitat física, reforç en la seva vida diària potenciant la seva autonomia, i suport en les tasques en les quals necessitin més ajuda. També atenem les necessitats individuals de rehabilitació i terapèutiques.

Finalment, volem que sigui una veritable casa per a tots els residents; volem formar part del seu entorn més proper i emocional.

Ens centrem en els residents

 • Promovem la seva participació en el seu entorn i la seva formació cultural.
 • Fem activitats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i vida independent.
 • Facilitem el nostre suport per a fer les seves activitats particulars i de lleure.
 • Potenciem el manteniment de les seves relacions familiars.
 • Tenim en compte la seva voluntat.

Els nostres serveis

La nostra filosofia de servei és oferir una atenció centrada en la persona, en centres residencials petits, per fomentar la convivència i la seva participació en les activitats del centre.

 • Atenció personal i continuada les 24 hores, i manutenció.
 • Serveis bàsics de les activitats de la vida diària i foment dels hàbits d’autonomia personal.
 • Atenció de suport mèdic i psiquiàtric.
 • Servei d’assistència social.
 • Servei de fisioterapia.
 • Activitats d’oci, culturals i de teràpia ocupacional. Servies de Centres d’atenció diürna en alguns centres.
 • Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials.
 • Atenció de suport mèdic i psiquiàtric.