L’esport per a persones amb discapacitat física

El Club Esportiu Llars de l’Amistat Cheshire és una entitat sense afany de lucre dedicada a la pràctica d’esports adaptats per a persones afectades de gran discapacitat física. La finalitat del Club Esportiu Llars de l’Amistat Cheshire és oferir la màxima qualitat de vida als seus socis per mitjà de la pràctica esportiva. El Club Esportiu Llars de l’Amistat Cheshire es va constituir el mes de novembre de 1996, i està inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Actualment el Club està format per esportistes afectats de paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques, amb el suport de voluntaris formats especialment per a aquestes activitats d’esport adaptat i d’assistència als esportistes. El nostre Club és membre de l’Assemblea de la Federació Espanyola d’Esports per a Paralítics Cerebrals i membre de l’Agrupació Esportiva Catalana dels Paralítics Cerebrals.

Criteris sobre l’esport per a persones amb discapacitats físiques

La finalitat que es persegueix amb l’activitat esportiva per a persones afectades de discapacitat física és la mateixa que es pot pretendre a escala general, és a dir, el manteniment i el desenvolupament físic, la maduració psicològica i la socialització de la persona.

Creiem que l’esport en el camp de les persones amb discapacitat física és un valuós instrument rehabilitador i integrador, que permet a les persones afectades que el practiquen un millor desenvolupament físic, crea criteris de superació per afrontar situacions de la vida quotidiana, i potencia actituds que faciliten la normalització social de les persones amb discapacitat física. Es pretén que l’esportista tingui la possibilitat de potenciar les seves habilitats físiques, contribuint així a la prevenció de la pèrdua de funcionalitat, a la millora de la seva salut i de la seva qualitat de vida.

La pràctica esportiva ocupa una part en la vida social de les persones. La preparació de l’esdeveniment, les expectatives d’èxit o de fracàs, la interacció amb els companys, els familiars i els altres grups que participen en l’activitat, estimulen la comunicació i contribueixen al desenvolupament personal.

D’altra banda, les activitats esportives són una forma més de sensibilització, en què assolint els reptes esportius els esportistes poden demostrar la seva competència, malgrat les seves limitacions.

L’esport no ha de ser necessàriament de competició, simplement la pràctica esportiva lúdica ja millora la salut, el creixement personal i la qualitat de vida.

Els esports adaptats per a esportistes amb discapacitat física que es practiquen al Club Esportiu Llars de l’Amistat Cheshire són la BOCCIA i l’ ESLÀLOM, a més de la promoció d’activitats esportives de lleure.