Són serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat física on es desenvolupen activitats adreçades a la persona usuària que, amb participació directa d'aquesta, tenen per objecte una rehabilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb el seu entorn cívic. Els residents disposen de sala de fisioteràpia, activitats manuals, culturals i d’oci, per tal de fomentar la seva integració en la comunitat.
Les nostres funcions són tant d’ajustament personal i social, com d’activitat terapèutica.