Residència Llar La Gavina
És una residència situada a Alella (Barcelona) destinada a l’atenció de 35 persones amb discapacitat física, paràlisi cerebral. Disposen també d’un centre d’atenció especialitzada amb capacitat per a 15 persones.  És un centre de titularitat pública, gestionat per la Fundació Llars de l’Amistat Cheshire.

Any de construcció

1976

Nombre d'habitacions

12

Places residencials

35

Places com a centre d’atenció especialitzada

15

Tipus

Persones amb discapacitat física, paràlisi cerebral

Residents atesos

35 (Índex d’ocupació: 100%)

Usuaris centre d'ocupació

15

Edat mitjana

43 anys

Direcció

Montse Gutiérrez

Tel: +34 935 550 216

mgutierrez@llarsamistat.org

Avda. dels Rosers, 2 - 08328 Alella