El passat 27 de maig vam rebre una sessió de formació a càrrec de la Virginia Garcia de la Fundació, on vam tractar diversos temes, com ara ètica i protecció de dades.

La formació contínua és molt important en la nostra feina, sempre podem trobar quelcom que es pugui millorar, tant a nivell laboral com a nivell personal.