Els usuaris i residents de la Llar Oxalis participen en una àmplia varietat d’activitats encaminades a l’adquisició d’una major consciència sobre la responsabilitat que tots tenim envers la cura del planeta. Durant aquest mes, a més de visitar per grups l’exposició presentada pel Banc del Aliments – “Tot el que no es menja” i que pretén per prevenir el malbaratament del menjar, han participat en una enquesta realitzada per l’Associació Contra el Càncer sobre el consum de tabac. També han realitzat un taller setmanal sobre responsabilitat envers l’entorn.