Els usuaris i residents de la Llar Oxalis, han estat molt contents de contribuir novament en augmentar el coneixement sobre esport adaptat i en concret boccia dels estudiants de l’Institut La Salle de Girona. Han compartit quatre sessions enriquidores per ambdues parts.