La Magda Ramon ha obtingut una menció i Diploma Especial per la fotografia titulada: “Mano jo… o tu?” presentada al XX Concurs Nacional de Fotografia d’estiu organitzat per l’entitat Auxilia. El tema proposat per l’organització era: “barreres arquitectòniques”.

Felicitem la Magda, tots els participants i, molt especialment, la M. Jesús Aparicio, companya de la Llar Joan Trias de Barcelona que ha obtingut el Primer Premi.

També ha obtingut un Diploma de Segon Premi la Marga Sans per la “VI etapa del concurs online” de preguntes.

Així mateix, la Magda Costafreda ha obtingut un Diploma per la seva participació en el Concurs Nacional de Poesia.

Ens agrada participar en les iniciatives motivadores que durant l’any ens proposa l’entitat Auxilia.