La Directora dels SSTT del Departament de Drets Socials i el Cap del Servei de Suport a la Protecció Social, tampoc es van volder perdre la nostra reformació i àmpliament del centre, des de Llar Oxalis estem molt satisfets de poder ensenyar la Llar i el funcionament d’aquesta, han sigut uns mesos durs amb les obres i els moviments que aquestes impliquen, però a poc a poc anem adaptant-nos i gaudint de les noves infraestructures.