Durant aquest trimestre, es continua treballant l’estimulació sensorial, cognitiva i la memòria dels nostres residents per tal de millorar l’autoestima i potenciar les habilitats comunicatives i socials d’aquests.