Enguany s’ha organitzat una reunió de residents, per tractar i posar en comú temes d’interés per als residents i que tots puguin aportar la seva opinió, queixes, observacions i propostes de millora.

Aquesta iniciativa ha estat impulsada per algunes residents i la intenció és realizar una reunió mensual i poder avançar en la millora en l’atenció residencial i satisfer les necessitats i dessitjos dels residents en la mesura del possible. La iniciativa ha estat majoritàriament acceptada i la participació ha estat elevada.