La Llar terres de Ponent engalana la seva façana amb una gran senyera amb una rosa gegant pintada al taller. Aquest any hem fet roses amb filferro i mitges per celebrar la Diada de Sant Jordi i roses de cartolina per decorar un raconet de la Llar que ha servit de fons de la celebració de la Pasqua per part dels voluntaris de la parròquia de Mollerussa. Els residents han rebut una ampolleta d’aigua beneïda a la Vetlla Pasqual, en record del Baptisme.