Mitjançant una composició de plantes, flors i altres materials com treballs manuals i tèxtils; els usuaris i residents de la Llar Oxalis volen expressar la conveniència de donar valor a un espai de calma en temps de soroll. Com cada any ha estat un èxit. Ara sortirem cada dia per a regar i cuidar la nostra exposició i, tanmateix, anar a gaudir de la nostra ciutat i de les altres exposicions.

 

,