Durant el més d’abril s’han realitzat 3 sessions de teràpia amb gossos.

Dos s’han fet divendres a la tarda i una dissabte al matí.

Tots els usuaris i les usuàries han gaudit molt