Després de 4 anys, el passat 18 d’octubre la Llar Joan Trias va reprendre les Xerrades sobrer la Llar i la Paràlisi Cerebral a les escoles i centre de formació.

Aquest dia van venir 19 alumnes i 2 professores de batxillerat internacional dels Salesians de Sarrià.

En aquestes xerrades van participar la pedagoga fent la presentació del centre i de la paràlisi cerebral, el fisioterapeuta explicant l’activitat de fisioteràpia i la sala multisensorial i 2 grups de tallers on els usuaris van explicar les activitats que fan, les ajudes tècniques que utilitzen i els comunicadors.