Centres

Els nostres centres són centres residencials petits, de poques places, per fomentar la convivència i que les persones sentin les residències com la seva pròpia llar. Volem ser una referència en el servei assistencial aplicant el model d’atenció integral centrada en les persones, perquè per nosaltres els residents sempre han sigut el centre del servei i la nostra raó de ser; el més important pel nostre equip és, des de l’ètica,  respectar la voluntat i autonomia de les persones que atenem, tot potenciant al màxim les seves competències personals.

 

Treballem per millorar la qualitat de vida de les persones que viuen amb nosaltres i les acompanyem en els seus projectes de vida.

 

La Fundació també disposa d’uns habitatges – apartaments – amb serveis professionals complementaris i d’ajuda per a persones amb discapacitat física, promovent la seva vida independent. Aquests Mòduls Independents de Convivència (MICs),  situats cèntricament a la ciutat de Barcelona, Via Augusta núm. 269-273,  estan pensats per a les persones amb dependència física que, sols o en família, aspiren a un alt grau d’independència i d’integració social i laboral.

Treball amb ètica

La Fundació disposa d’un ERE (Espai de Reflexió Ètica), que és un espai de caràcter consultiu, interdisciplinari i plural, i té la finalitat de ser un espai per a l’anàlisi, la formació i l’assessorament sobre qüestions ètiques que es produeixen en la pràctica diària. Aquest ERE està al servei de tota la comunitat que forma part de l’entitat (residents/persones ateses, familiars, treballadors, voluntaris i membres del Patronat).

 

Entre els seus objectius estan el revisar les directrius de l’entitat des d’una perspectiva ètica i/o crear-ne de noves per a la millora assistencial. Així mateix, pretén millorar la qualitat de l’atenció a les persones que resideixen o són usuàries de serveis en les diferents Llars de què disposa la Fundació, mitjançant la promoció dels valors ètics i les bones actituds en la seva cura.

Com es pot accedir als nostres serveis

L’accés als nostres centres s’ha de produir d’acord amb els criteris establerts en la legislació vigent de serveis socials i són els respectius Serveis d’Atenció a les Persones dels Serveis Territorials del Departament de Drets Socials o el Consorci de Serveis Socials de Barcelona els que, un cop valorades les necessitats personals, han d’orientar la derivació de la persona al recurs adequat.

Els accessos als serveis de persones amb discapacitat es fan a través del Sistema d’Atenció a persones amb Discapacitat (SAD), des del qual s’envia una resolució comunicant l’accés tant a la persona usuària com al centre on pot ingressar.

A banda d’això, també s’ha d’emetre la resolució corresponent en el marc de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència.